Повечето ...

Повечето фалшиви машини са оборудвани с най-евтина цена маркер, но оригиналите са на по-висока цена. Време обикновено се използва от намиране на най-дилър в града, който осигурява оригинални машини. Цената на машината трябва да бъде и друг ключов фактор.